Fråga oss om..

Created with Sketch.

Sedum – Gröna Tak

Gröna tak, även kallat sedumtak, mosstak eller grästak, har den senaste tiden blivit väldigt populärt. De bidrar till att sänka koldioxidhalten i luften och att minska mängden dagvatten till dagvattenledningarna och man får en ökad biologisk mångfald.

Green Top

Green Top är ett grönt tak i backsystem utvecklat i ett nordiskt klimat, som läggs snabbt och lätt direkt på tätskiktet.

Systemet innehåller alla komponenter som behövs – samlade i en enda produkt. Resultatet är ett färdigetablerat grönt tak från dag ett.

Egenskaper

✓ Grönt tak från första dagen
✓ Läggs ut snabbt och lätt
✓ 5 års växtgaranti
✓ Förplanterade backar med 7-9 tåliga sedumarter
✓ inbyggd dränering och vattenreservoar

Broschyr5 års växtgarantiSkötsel & Underhåll

Takpapp

Takpapp har också många egenskaper som andra takmaterial inte kan matcha: Flera modeller klarar låg lutning, materialets vikt öppnar möjligheter för takkonstruktioner som inte klarar belastningen av tegel- eller betongpannor.

Tak som håller länge

Icopal erbjuder kallklistrade takpapp som ger dig ett säkert tak i upp till 40 år. Ju lägre lutning på taket, desto större blir kvalitetskraven.

Broschyr
Tillåter kreativitet

Många färger att välja mellan:
✓ Skifferyta
✓ Kristallsvart
✓ Tegelrött
✓ Grått
✓ Kolsvart

Takduk i PVC

Icopal Monarplan FM är en 1-lags tätskiktssystem för effektiv täckning av stora takytor. Den svetsbara PVC-duken har en slät yta, vilket minimerar smutssamling. Trots det har duken bra friktionsvärden, vilket minskar halkrisken.

Goda egenskaper

✓ Marknadens starkaste och bredaste PVC-duk.
✓ Slät eller präglad yta
✓ God beständighet mot UV-strålning och flygbrand.

Broschyr
Tänk stort!

Monarplan FM är marknadens starkaste och bredaste PVC-duk. Det, i kombination med den låga vikten, gör produkten särskild lämplig för täckning av stora takytor med få detaljer.

Inbyggda tätskikt

Inbyggda tätskikt används i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck etc för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt och kemiska ämnen. Tätskiktet måste ofta tåla hög trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer.

Hög kvalité

Våra tätskikt är baserade på SBS-modifierad asfalt och anpassade till svenska förhållanden.

De är av hög kvalitet och har lång livslängd.

En säkerhet

Kan användas i gröna tak med lutning <3,6º.
Finns i flera utföranden
Hög tålighet

Läs mer här

Brand & Uppstigningsluckor

Brandgasventilatorer, även känt som rökluckor, används i första hand för att evakuera brandrök både under och efter en brand men de kan enkelt kompletteras med utrustning även för komfortventilation. I de fall de är utformade med ett ljusgenomsläppligt lock bidrar de även till en ljus och trivsam miljö.

Utföranden

✓ Motordrivna lock
✓ Delat lock
✓ Automatisk öppning efter temperatur
✓ Renoveringsutförande
✓ Uppstigningsluckor

Produktblad Uppstigningsluckor
Olika modeller

Dessa produkter är i standardutförande avsedda för utvändig montering på tak med maximal lutning 30 grader.

Kontakta oss for konsultation om lutningen överstiger detta.

Taksäkerhet

Med taksäkerhetssystemet från BMI får varje tak den kombination av produkter som tillgodoser kraven på säkerhet. Vi erbjuder rätt säkerhetslösning för alla typer av tak, systemet passar lika bra för höga flervåningshus som för enfamiljsvillan.

Systemtänkande

Oberoende av takmaterial är systemet generellt för infästning av produkter som skall sitta på taket.

Här gäller det taksäkerhetsprodukter men kan också tilllämpas på infästning av solceller, antenner, skyltar, räcken m.m. Taktegel, betongpannor eller tätskikt, vårt system skapar trygghet och säkerhet på tak överallt.

Anpassningsbart

✓ För alla typer av tak
✓ Modulärt
✓ Infästning för det mesta

Broschyr om säkerhet

Takbesiktning

Det kan vara svårt att känna till skicket på sitt tak, vi utför därför besiktning där vi går igenom ett flertal viktiga punkter för taket. 

I rapporten får ni ett resultat som är en god grund för beslut. Vi hjälper självklart till i dialog kring att behålla, renovera, byta ut, åtgärda eller göra något annat med ert tak.

Besiktningspunkter

✓ Takets svagheter/styrkor
✓ Kondens
✓ Luftning
✓ Genomföringar
✓ Avrinning
✓ Förslitningar
✓ Materialkanter

Garantier

Beroende på typ av tak lämnar vi alltid minst 10 års garanti på våra utförda takjobb. På vissa produkter har ni alltid 15 års garanti.

En given trygghet för dig som äger taket.

Tätskiktsgarantier™

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

En trygghet

✓ En omfattande garanti
✓ Tillfaller fastigheten
✓ Endast hos Auktoriserad takentreprenör
✓ Sedan 1984

För nordiska klimatet

AB Tätskiktsgarantier i Norden samarbetar med särskilt utvalda leverantörer, vilka tillhandahåller tätskikt som är noga utprovade för nordiskt klimat.